Priser

 
    • Aktuell prislapp är 400 kr /timme exkl. moms (500 kr inkl. moms).
    • Möjlighet till RIT/RUT-avdrag finns, vilket ger privatpersoner som uppfyller Skatteverkets krav en halverad arbetskostnad.
    • Hembesök utan extra kostnad, dvs. inga avgifter för resor (förutom ev. tid).
    • Godkänd för F-skatt
    • Priserna gäller per påbörjad timme.

Obs! Vid större jobb kan vi diskutera kostnaden och komma överens om en lämplig prislapp tillsammans.